Testudstyr mm.

  Vi har udviklet flere forskellige typer testudstyr til test af print eller sluttest af systemer. Udover den elektroniske del af testopgaverne har vi dækket områder lige fra valg af testkoncept og omfang til konstruktion af mekaniske dele i testudstyret. Eksempler:

Simpelt GO/NOGO sluttestudstyr

Microprocessor baseret testudstyr til kontrol i produktionen af et produkt efter slutsamling med batterier mm.
  Testen er reduceret til test af basisfunktion og IR-koder. Multifarvede lysdioder anvendes som indikatorer.

Semi-automatisk testsystem

Komplet testsystem baseret på custom designet testhardware (incl. mekanisk styring, lokal microprocessor til detailstyring af de enkelte test (IR målinger, motor, kraft- og positionssensor mm.).

  Overordnet styres hele testen af et LABVIEW program på en PC. Hermed er der en klar adskillelse mellem realtidskritiske opgaver og overordnet PC styret data præsentation og behandling. Typiske systemdata:

 • Testsystem med 2 load/unload fixturer og 1 fuldautomatisk teststation. Er optimeret til aktuel test- og operatørtid samt produktions volumen.
 • Multitasking/realtime måling og styring (max. 50usec latency)
 • Kraft/vej/tid (x,y,t) måling og dataopsamling.
 • Standard RS232 forbindelse mellem testhardware og PC
 • Fleksibel brugerjustering af testgrænser (Notepad fil)
 • Logning af alle målte data på harddisk. Er opdelt i OK og DEFEKT mapper og indeholder både tidspunkt og testgrænser. Dermed opnåes 100% sporbarhed.Specielle test og analyseopgaver

ERA påtager sig gerne at løse - små eller store - specielle opgaver indenfor elektronik og perifere områder.
  Vores udgangspunkt er at forsøge at finde - og foreslå - en optimal metode til at løse netop din opgave. Samtidig tilstræbes at afstemme gensidige forventninger inden opstart af en opgave - f.eks.:

 1. Hurtig/økonomisk setup.
  Du modtager kun det konkrete produkt eller testresultat med et minimum af dokumentation.

 2. Dokumenteret/teknologisk setup.
  Leverancen indeholder også fastholdte forudsætninger, specifikationer på test setup, mellemresultater, midtvejs konklusioner mm..

 3. Videnskabelig/akademisk setup.
  Ligger typisk udenfor ERA's arbejdsområde. Den kan være relevant til visse typer opgaver og problemstillinger. Udvikler desværre ofte flere ekstra og dyre research forgreninger undervejs.