Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte ERA Elec hvis du/I har spørgsmål eller spændende potentielle projekter. Det samme gælder hvis du bare ønsker en helt uforpligtende vurdering eller rådgivning omkring Elektronik, IT, Service/rep. eller Aktieavance beregning (herunder skatteberegning og optimering mm..)

ERA Electronics
v. Erling Rasmussen
Kærvej 309
7190-Billund

Tel.:
Mobile:
Skype:
Web
CVR nr.:

Mail:

(+45) 7533 1742
(+45) 4272 3042
erlingrasmussen386
www.era-elec.dk
1004 4243

er@era-elec.dk